2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyeler… 

Derneğimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda; 

aşağıda yazılan gündem maddeleri ile 20 Kasım 2018 Salı Günü, saat 18.00’de Çalış’ta Tırmanış Duvarı yanında olan Çalış Derneği’nin toplantı salonunda veya çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı saat ve adreste olmak üzere 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapılacaktır.

Toplantıda hazır bulunmanızı Yönetim Kurulu adına rica ederim. 

 

                                                                                                                                                                                                                Yıldırım Beyazıt UMURTAĞ

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve yoklama yapılması.
  2. Divan Başkanı ve Divan Kâtiplerinin seçimi, imza yetkisi verilmesi.
  3. Yönetim Kurulu Raporunu
    n okunması ve ibrası.
  4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası.
  5. Üye aidatlarını ödemeyen üyelerin durumlarının görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi.
  6. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi.
  7. Dilek, temenniler ve kapanış. 

Haberler  26-29 Nisan Likya Yolu Basın Bülteni